CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGUYÊN​ 

Địa chỉ: Cầu E, Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội.
Điện thoại: 024 37765034 – Fax: 024 37765034
Mobile: 0912827188
Email:
minhnguyen163@gmail.com